Konsument-Forum 
2011-02-21  
KONSUMENTAKTIONEN
- en modern massrörelse

En icke-våldsaktion, men ändå en aktion!

När vi konsumenter/medborgare agerar, handlar, köper, byter, sparar, reparerar, bantar kan vi ibland uppfattas som olydiga, inte lojala mot alla intressen som gör allt för att få grepp om våra pengar. Men om vi håller i våra pengar är vi ju bara omtänksamma om vår ekonomi, resurserna och vår miljö/klimat. Det är inte olydigt, men omtänksamt. Det är vår form av aktion.

Det är våra rättigheter.

På vissa områden har vi blivit bestulna vår möjlighet att välja, t ex när det gäller maten i skolor och äldrevården. Helt plötsligt tvingas barn och äldre att lyda beslut från lokala funktioner som åberopar myndighetsrekommendationer. Allt annat får man välja men inte matfett och mjölksort. Här arbetar myndigheten frenetiskt för att endast lättmargariner och lättmjölk ska tillåtas. Trots att sambandet fetma/övervikt och fett inte är annat än gamla myter och det idag finns forskning som t o m visar att de naturliga mättade fetterna är bättre och fetmjölk ger friskare och mindre feta barn.

Ett antal stora och viktiga frågor har vi valt ut som förslag att ingå i denna KONSUMENTAKTION.

Hur går det nu till i praktiken?

Man ansluter sig via en enklare form av medlemskap, via Konsument-Forum, dessutom billigare – 100:- per år. Se detaljer här.

Det bör kunna bli en massrörelse, men i samverkan. På lokala orter, kvarter, skolor, eller arbetsplatser eller vad man väljer, kan man samlas omkring en utvald fråga, diskutera, studera, agera, ordna namnlistor, uppvaktningar Man får tillgång till andra gruppers information, såvida den förmedlas.

Informationen läggs ut på speciell webbsida, t v under KONSUMENT-FORUM, där man kan söka på riktnummer för att nå medlemmar på ”orten”.
Man kan också använda sig av FACEBOOK eller Twitter, men för en effektiv funktion behövs en formell organisation som man alltid kan nå och där allt ligger kvar för sökning.
Använd också FACEBOOK för att sprida info om detta till övriga, eller enbart dina ”vänner”. Skicka info via e-post till de adresser du har – en massrörelse!

Massrörelsen bygger alltså på ett enkelt medlemskap som möjliggör sammanhållning och ett visst organiserat arbete, med e-post, webbsidor, Facebook och Twitter – alltså de moderna sociala funktionerna kombinerat med traditionell IT-teknik.

Det är alltså viktigt vid anmälan av medlemskap att man uppger sitt telefonnummer och e-postadress.

När det sedan finns intresse för en grupp för något av ämnena meddelar någon det och alla med samma riktnummer kommer att meddelas via e-post, så man kan ta kontakt med varandra lokalt.
Värva också dina bekanta så de kan ingå i gruppen.

Alla medlemmarna får också en inloggningsnyckel för att kunna läsa nyhetsbreven KONSUMENT-NYCKELN direkt på webben.

Sverige saknar en fristående STOR konsumentorganisation, som inte styrs av något speciellt särintresse och som inte är beroende på huvudsakligt statligt ekonomiskt stöd. Men med denna lilla uppoffring kan vi skapa en sådan, som vi själva sedan styr.

Det är inte bara vissa länders befolkning som nu revolterar för demokrati, det är dags för oss konsumenter att med en lite uppoffring skapa en verklig demokrati när det gäller våra rättigheter att välja i vardagen och på marknaden.

Gör nu slag i saken, anslut dig snabbt och agera för att sprida informationen så det verkligen blir en massrörelse.

Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och i KONSUMENT-FORUM

Konsument-Forum
Box 88, 577 22 Hultsfred
tel. 0495-413 15
www.konsument-forum.se

upp

Startsida www.konsumentsamverkan.se Kontakta oss