Konsument-Forum
2011-01-03  
Konsument-Forum

Konsument-Forum är en ideell frivilligorganisation, som bygger på enskilt stödmedlemskap. Detta medlemskap är en enklare stödform, som inte omfattar utskick varannan vecka per e-post av medlemsbrevet samt KONSUMENT-NYCKELN utan blir sporadisk information av betydligt mindre omfång. Stödmedlemmarna kan frivilligt delta i förekommande konsument-enkäter.

Vi kallar det "Operation 100-lapp" och är en lätt-version till "halva priset". Detta medlemskap får man genom att just sätta in 100:- på Plusgirokonto: 35 03 71-1 - Konsument-Forum. Uppge även e-postadressen. Även övriga medlemsorganisationer i SKIS kan erbjuda sina egna medlemmar denna enklare och billigare form av stöd och konsumentinformation.

Konsument-Forum är en av de 13 medlemsorganisationerna som ingår i Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS.

Medlemskapet betyder att det just är ett stödmedlemskap, med betydligt mindre informationsmängd, förutom det som läggs öppet på hemsidan. Något medlemsbrev per e-post skickas inte ut, medan man får ett lösenord för att kunna läsa när man så önskar hela KONSUMENT-NYCKELN. SKIS hemsida, bloggen och Facebook är fritt åtkomligt för alla att läsa via hemsidan, när man så önskar.

Stödmedlem får erbjudande att delta i opinionsundersökningar och därigenom kunna påverka "konsumentopinionen".

Genom den låga medlemsavgiften hoppas vi på ett mycket större antal stödmedlemmar och snabbt ökande tillströmning.

Adress: Konsument-Forum, Box 88, 577 22 Hultsfred.
Tel: 0495-136 78

E-post: konsument-forum(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsument-forum.se

Plusgirokonto: 35 03 71-1.

upp

  Startsida